سوپر سانتا و عوامل کریسمس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بوقلمون دیوانه انتقام بابا نوئل تلاش کرده است و دوستان خود را به عوامل شر که هدیه به سرقت رفته اند تبدیل شده است. کمک به سانتا برای بازیابی هدیه و نجات کریسمس.

کنترل بازی:
در بازی

ماجرا سیستم عامل جمع آوری کریسمس