Chiến lược quốc phòng 8 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chiến lược quốc phòng là trở lại với tất cả các bản đồ mới và đồ họa mới! Bảo vệ thành phố khỏi kẻ thù

Điều khiển:
Trong game

Phòng thủ Hiệp sỹ Máu Phòng thủ Loạt Tháp Tháp quốc phòng Suy nghĩ