Stealy بازی

Sorry, you have no flash player installed.Please install flash player to see the content.Get Adobe Flash player


Loading...

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بیشتر شما، بدتر از آن می شود.

کنترل بازی:
در بازی

ماجرا