Motions đơn giản 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Giúp sinh vật lạ chạm vào ngôi sao, và sau đó lá cờ. Làm điều này bằng cách đặt các công cụ đó sẽ ảnh hưởng đến cách sinh vật di chuyển.

Điều khiển:
Trong game

Câu đố mouse Skill Loạt