Robscarf Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Robscarf là ​​Robscarf là ​​một cuộc phiêu lưu 2D với một phong cách pixel / retro. Bạn chơi một chút Nebusien gọi là Rob sau của khăn của mình. Trò chơi này có 50 cấp độ chia thành 3 thế giới khác nhau với 5 kẻ thù mỗi 10 cấp độ. Khám phá những cấp độ đầy màu sắc với Robscarf!

Điều khiển:
Trong game

Cuộc phiêu lưu Hoạt động