Rise of Zombies เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   20 100% with 2 votes

ซอมบี้

จะพาไป! เด็กสาวจะประหยัดครอบครัวของเธอจากซอมบี้ โจมตี' เธอ 's got ปืนและเธอก็สามารถถ่ายภาพได้ดี พยายามที่จะช่วยให้เธอเพื่อที่จะกำจัดของซอมบี้และไม่ให้ถ่ายภาพสมาชิกในครอบครัว พยายามที่จะให้พวกเขาที่อ่าวให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ตัวควบคุมเกม:

ขึ้นและลงปุ่มลูกศร - เมื่อต้องการย้าย
แถบพื้นที่ -. ในการยิง

การถ่ายภาพการกระทำซอมบี้ที่ฆ่าหญิง