Red Leopard Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Ngăn chặn kẻ thù đi đến bể gara loại bỏ tất cả các kẻ thù và trại của họ để giành chiến thắng sân khấu.

Điều khiển:
Trong game

trốn tránh Tiết tấu