Rabbit Jump Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Help the rabbit jumps through the platforms and collect the objects along the way for bonus score. How long can you reach? Enjoy.

Điều khiển:
In game