Push Push Pump Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Push the pumpkin and make sure it will not left behind or pushing out of bounds. Use the platform above to control the bouncing of pumpkin.

Điều khiển:
In game