ฟองเจ้าชาย เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   50 100% with 5 votes

ฟอง

ของอาณาจักรของเจ้าชายน้อยมากชอบที่จะดื่มนม แต่นมในราชอาณาจักรเป็นสิ่งที่มีค่ามาก doesn t 'ได้มากจ่ายให้กับเขาเพื่อที่จะดื่มนมมากขึ้นเขาลงมือ การผจญภัย

ตัวควบคุมเกม:
กด

←→ที่จะย้ายกด↓จะใช้การโจมตีขวานกด↑ที่จะกระโดดหรือบิน.

การผจญภัยการกระทำการเพิ่มสาวอุปสรรคการจัดเก็บภาษี