Math Man Returns: Even Numbers Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

As a math man, you have to collect all the even numbers to gain more score. When you collect the wrong ones it will deduct your score.

Điều khiển:
In game