Let There Luôn Sunshine Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bạn điều khiển một chiếc máy bay nhỏ sẽ mang sứ mệnh ánh sáng - để giải tán các đám mây mà luôn luôn là mặt trời!

Điều khiển:
Trong game

đang bay Ánh sáng Phi cơ