hoppin Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

A "columns"-like game wrapped in a world of weird (but wonderful) creatures.

Điều khiển:
Trong game

Tetris phù hợp Match 3