Rush ทางหลวง เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

ขับรถบนทางหลวงของคุณและทำลายรถศัตรูเป้าหมาย
หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถบนถนนที่มีรถคันอื่น ๆ
เก็บเหรียญที่จะจุดคะแนน ดูแถบสุขภาพของคุณ.

ตัวควบคุมเกม:

ขับรถบนทางหลวงของคุณและทำลายรถศัตรูเป้าหมาย
หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถบนถนนที่มีรถคันอื่น ๆ
เก็บเหรียญที่จะจุดคะแนน ดูแถบสุขภาพของคุณ.

การขับขี่การกวด