ย้อนกลับหนูแฮมสเตอร์ เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

คุณ

เคยใช้เมาส์ของคุณไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม ที่นี่เกมที่จะตรวจสอบความสามารถของเมาส์ของคุณคือ คุณจะต้องเคลื่อนไปในทิศทางย้อนกลับไปถึงจุดสิ้นสุด อย่าสัมผัสกับสภาพแวดล้อมในขณะที่การเคลื่อนย้าย พยายามที่จะเสร็จสมบูรณ์แต่ละระดับในระยะเวลาเวลาที่กำหนดในการเล่นในระดับต่อไป.

ตัวควบคุมเกม:

เกมนี้เล่นโดยใช้เมาส์เพียง.

ทักษะเมาส์อุปสรรคการจับเวลาเด็กผู้หญิง