HAckBotZ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Back to the 70s... Jump, run and hack bots in the very retro platformer HackBotz. You'll be able to control the hacked bots for a short time!

Điều khiển:
In game