Duty ฮิลล์ 2 เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

ปกป้องพื้นที่ของคุณยิงศัตรูและใช้การอัพเกรดที่จะชนะการต่อสู้.

ตัวควบคุมเกม:

ในเกมที่ใช้เมาส์และคีย์บอร์ดในการเล่น

การถ่ายภาพการกระทำฝ่ายจำเลยแก้ต่าง