Dreamer Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Get a dreamy blockdude through a bunch of tricky levels in this really hard physics platform game. Use arrows, Z and X to move yourself and boxes.

Điều khiển:
In game