Cockroach Killer Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Shoot and kill all the cockroaches before it will get closer to you.

Điều khiển:
In game