Clickz! Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Nhiệm vụ của bạn là để vui chơi và rõ ràng lách cách sân chơi thể thao trên các nhóm 3 hoặc nhiều hơn con số tương đương và thay đổi màu sắc của gạch sang màu trắng. Khi bạn kết hợp các nhóm của các nhân vật - họ biến mất và màu sắc của gạch thay đổi. Hãy chắc chắn rằng bạn không có gì cấp bách phải làm trước khi bạn bắt đầu chơi câu đố addicting của chúng tôi.

Điều khiển:
Trong game

Câu đố mouse Skill phù hợp