کریسمس سرریز در حال حاضر بازی

Sorry, you have no flash player installed.Please install flash player to see the content.Get Adobe Flash player


Loading...

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

استفاده از موس خود را به کلیک بر روی هدایای کریسمس. شما باید با کلیک بر روی دو یا چند سمبل از همان نوع به آنها را حذف کنید. هنگامی که خط در پایین تا زمانی که بالا می رسد. بازی تمام شد! شما می توانید امتیاز بیشتری به نمره اگر شما در داخل علامت سفید "X2" نوار کلیک کنید.

کنترل بازی:
در بازی

سلسله تطابق کریسمس