Trò chơi Bunnicula: Kiểm soát cây trồng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bad Veggies là để có được Bunnicula và bạn bè của mình. Giúp Bunnicula chống lại chúng càng lâu càng tốt!

Điều khiển:
trong game

buồn cười bunnicula