را با ما کریسمس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کمک به سانتا را به شادترین کریسمس پر از شادی را به همه ما است. این ممکن است کمی مشکل اما هرگز. شما آنچه در آن طول می کشد، را با ما کریسمس. کریسمس همگی مبارک!

کنترل بازی:
در بازی

پازل برف Quizz کریسمس