เด็กหนี Bold ห้องพัก เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   10 100% with 1 votes

แจ็คล็อกคุณในห้องกว่าการทะเลาะวิวาทและคุณรู้ว่าเพียงแค่นี้ หากคุณต้องการให้เขารู้สึกว่ากำปั้นหนีที่ดีขึ้นจากห้องพักก่อนที่เขาจะได้รับเกินไปไกลของคุณ. p

ตัวควบคุมเกม:
ดู

ไปรอบ ๆ ห้องที่จะคลิกและเก็บวัตถุในสินค้าคงคลังซึ่งคุณสามารถใช้ในการหลบหนีของคุณ ใช้พวกเขา แต่เพียงผู้เดียวหรือรวมพวกเขาได้รับอิสระจากสถานที่.

หลบหนีห้อง