Hot Mobile Version

เล่น เด็กหนี Bold ห้องพัก เกมตอนนี้!

Sorry, you have no flash player installed.Please install flash player to see the content.Get Adobe Flash player


Loading...

เล่น เด็กหนี Bold ห้องพัก

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   10 100% with 1 votes

แจ็คล็อกคุณในห้องกว่าการทะเลาะวิวาทและคุณรู้ว่าเพียงแค่นี้ หากคุณต้องการให้เขารู้สึกว่ากำปั้นหนีที่ดีขึ้นจากห้องพักก่อนที่เขาจะได้รับเกินไปไกลของคุณ. p

ตัวควบคุมเกม:
ดู

ไปรอบ ๆ ห้องที่จะคลิกและเก็บวัตถุในสินค้าคงคลังซึ่งคุณสามารถใช้ในการหลบหนีของคุณ ใช้พวกเขา แต่เพียงผู้เดียวหรือรวมพวกเขาได้รับอิสระจากสถานที่.

หลบหนีห้อง

เด็กหนี Bold ห้องพัก