beat thoát Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

It's a little complicated to start of with but you'll get the hang of it eventually.

Điều khiển:
Trong game

Trái bóng nền tảng Âm nhạc Tung lên