گزاف گویی ضرب و شتم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آی تی

کنترل بازی:
در بازی

توپ سیستم عامل موسیقی گزاف گویی