اسمبلر 2 بازی

Sorry, you have no flash player installed.Please install flash player to see the content.Get Adobe Flash player


Loading...

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

عاقبت در سطح 25 به اسمبلر. وظیفه شما این است برای به دست آوردن شکل های سبز را به موقعیت به سرعت به عنوان شما می توانید.

کنترل بازی:
در بازی

پازل مهارت موس سلسله