Antu's Quest เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

Antu มีการเก็บอาหารจากการติดตามของ Elphus เดินปัจจัยสำคัญของเกมคือระยะเวลาของการ Antu ในการเก็บอาหาร

ตัวควบคุมเกม:
ในเกมส์

การผจญภัย การจัดเก็บภาษี สัตว์ อาหาร การจับเวลา