2070 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک platformer مجموعه در یک جهان dystopian. بشریت توسط هوش مصنوعی تحت سلطه بود. در حال حاضر، این وظیفه یک ربات کوچک برای از بین بردن هوش مصنوعی است.

کنترل بازی:
در بازی

ماجرا عمل سیستم عامل