2013 Shelter เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

หลังจากที่คัมภีร์ของศาสนาคริสต์อีกที่คุณพบว่าตัวเองอยู่ในโลกของสิ่งมีชีวิตที่แปลกและกองกำลังทหารชั่วร้าย เป้าหมายของคุณคือการหาวิธีที่จะหกคะเมนเต็มรูปแบบของสิ่งที่มีประโยชน์ที่จะบันทึกมนุษยชาติ!

ตัวควบคุมเกม:
เมาส์

.

จิ๊กซอว์การผจญภัยการกระทำ